Komisja ds. bezpieczeństwa publicznego

Komisja ds. bezpieczeństwa publicznego

Zadania komisji bezpieczeństwa i porządku w Jaworznie

  1. Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
  2. Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie miasta zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
  3. Przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
  4. Opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
  5. Opiniowanie projektu budżetu miasta – w zakresie, o którym mowa w punkcie 1.
  6. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w punktach 1, 2 i 3.
  7. Opiniowanie, zleconych przez Prezydenta, innych niż wymienione w punktach 2 i 4 - 6 zagadnień.

Program Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2007-2010

Program Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2012-2015

template joomlatemplate joomla gratis
2018  Bezpieczeństwo w Jaworznie  globbers template joomla