foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Komunikaty

Wpisanie do telefonu kontaktu oznaczonego międzynarodowym symbolem ICE (in Case of Emegrency) może w sytuacji zagrożenia uratować życie osobom poszkodowanym w wypadkach. Służby ratownicze proponują, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp.

Więcej o samej akcji można przeczytać na stronie www.ustaw-ice.pl

Bezpieczne wakacje

Głównym celem organizowanych w ramach kampanii działań działań była poprawa bezpieczeństwa najmłodszych podczas letniego wypoczynku. W ramach akcji organizatorzy zwracali uwagę na problem spożywania alkoholu przez nieletnich oraz dali młodzieży szansę na bezpłatne uzyskanie kart rowerowych i motorowerowych.

Kampania „Bezpieczne Wakacje” oparta została na dwóch głównych akcjach. Jedna z nich poświęcona była bezpieczeństwu na drodze, a jej głównym elementem były bezpłatne egzaminy na kartę rowerową i motorowerową, do których mogli przystąpić wszyscy zainteresowani. Podczas trzech weekendów, w sześciu dzielnicach Jaworzna, w ramach imprez organizowanych we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, do testów przystąpiło w sumie 128 osób. Niestety jedynie 38 młodych kierowców zdobyło uprawnienia do prowadzenia jednośladów. Pozostałym nie udało się rozwiązać testu, w którym pytano o podstawowe zasady poruszania się po drogach publicznych, znaki drogowe oraz pierwszą pomoc przedmedyczną.

Wyniki przeprowadzonych egzaminów utwierdzają w przekonaniu, że podobne przedsięwzięcia oraz edukacja najmłodszych są bardzo potrzebne, gdyż znajomość przepisów ruchu drogowego oraz umiejętności, które powinien posiadać każdy odpowiedzialny kierowca, są wśród młodzieży zatrważająco niskie.

Drugie, trwające całe wakacje, przedsięwzięcie realizowane w ramach „Bezpiecznych wakacji” obywało się pod hasłem „Alkohol – tylko dla pełnoletnich” i było skierowane zarówno do mieszkańców, którzy powinni zwracać uwagę na nieletnich spożywających lub będących pod wpływem alkoholu, a także do sprzedawców i właścicieli sklepów, którym przypominano, że sprzedaż alkoholu małoletnim to przestępstwo.

Jednym z elementów tej części kampanii była „akcja naklejkowa”, w ramach której na skwerach, placach zabaw, terenach rekreacyjnych oraz w parkach umieszczane były charakterystyczne „znaki" zwracające uwagę na konieczność reagowania w przypadku zaobserwowania nieletnich spożywających alkohol. W sumie m.in. na elementach infrastruktury i ławkach pojawiło się tysiąc naklejek.

Największym sukcesem akcji było jej oddziaływanie prewencyjne. Świadomość możliwych konsekwencji osobistych i karnych wpłynęły pozytywnie na spadek ilości nieletnich, którzy zdecydowali się sięgnąć po alkohol. Może o tym świadczyć bardzo niska liczba ujawnionych wykroczeń tego typu, mimo wzmożonych w okresie wakacji kontroli.

W ciągu lipca i sierpnia Straż Miejska ujęła tylko jedną osobę nieletnią będącą pod wpływem alkoholu, natomiast pomagająca w akcji Policja takich przypadków ujawniła trzynaście, głównie podczas imprez masowych organizowanych na terenie miasta. Systematyczne kontrole w punktach sprzedaży alkoholu prowadziła także Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - w trakcie 113 kontroli w lokalach i sklepach członkowie komisji nie stwierdzili ani jednej próby zakupu przez młodzież napojów wysokoprocentowych. W ramach własnych czynności funkcjonariusze Policji ujawnili jeden taki przypadek. Innym pozytywnym zjawiskiem jest wzrost wrażliwości społecznej na problem spożywania alkoholu w miejscach publicznych. W trakcie wakacji mieszkańcy ponad 60 razy zgłaszali takie przypadki na anonimowy numer programu „Tarcza” - 986.

 



 

Ściany mają uszy


W lutym 2010 r. w mieście zainaugurowany został Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Jego głównym celem jest przeciwdziałanie zjawiskom przemocy w rodzinie, a także praca nad zmianą stereotypów i postaw jaworznian wobec przemocy.

Niestety większość z nas myśli, że akty przemocy takie jak np. maltretowanie żony czy znęcanie się nad dziećmi zdarzają się jedynie w rodzinach z tzw. marginesu społecznego. Mimo, że przeważnie do przemocy w rodzinie dochodzi za „zamkniętymi drzwiami” i dlatego zazwyczaj łatwo jest ją ukryć przed światem zewnętrznym, to poprzez prowadzoną w mieście kampanię chcemy zwrócić uwagę mieszkańców na fakt, że może ona dotyczyć również ludzi mieszkających tuż obok - „za ścianą”.

Wdrożenie w mieście dziesięcioletniego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pozwoliło przede wszystkim skoordynować działania jaworznickich organizacji i instytucji, które mają ułatwić ofiarom przemocy powrót do godnego życia. Projekt przewiduje także pomoc dla sprawców, którzy uczestnicząc w korekcyjno-edukacyjnym programie, mają nauczyć się powstrzymywania od agresywnych zachowań.

 


 

Umiem się bronić


Akcja „Umiem się bronić” skierowana była do kobiet i polegała na przeprowadzeniu kursu, zakładającego naukę rozpoznawania sytuacji zagrożenia i unikania ich, treningu pewności siebie oraz zachowania się przy spotkaniu z napastnikiem.

Coraz więcej pań chce nabyć umiejętności, dzięki którym będą mogły czuć się pewniej i wyjść cało z potencjalnych opresji. Kursy samoobrony są doskonałym sposobem na aktywne spędzanie czasu oraz nabycie umiejętności przydatnych w sytuacjach zagrożenia. Dlatego na pierwsze szkolenia w ramach projektu zgłosiły się panie w różnym wieku - wśród 30 uczestniczek kursu znalazły się zarówno nastolatki, jak i dojrzałe kobiety.

Kurs w ramach akcji "Umiem się bronić" trwał trzy miesiące i składał się z 24, godzinnych spotkań, prowadzonych przez instruktora ju-jitsu - Sławomira Kowalczyka.

Jaworznicki projekt realizowany był w ramach ogólnopolskiej akcji „Razem bezpieczniej”. Jednym z głównych celów obu przedsięwzięć jest wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.

 

 


 

 

Jestem bezpieczny na drodze

Akcja "Jestem bezpieczny na drodze" skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym, a jej celem jest zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach. W ramach akcji do wszystkich przedszkoli zostały przekazane specjalne odblaskowe kamizelki, które dzieci będą zakładać wychodząc poza teren placówki. Dzięki kamizelkom przedszkolaki będą doskonale widoczne i na pewno nie znikną opiekunom z oczu. Zastosowane elementy odblaskowe sprawią również, że dzieci staną się widoczni dla kierowców z bardzo dużej odległości. Oprócz kamizelek każde przedszkole otrzymało również zestaw gier edukacyjnych nt. ruchu drogowego oraz dużego pluszowego misia, który stał się maskotką projektu.

Akcja zainaugurowana została 3 grudnia 2008 r. w Przedszkolu Miejskim nr 26 na Podłężu. Nieprzypadkowo wybór padł na tę właśnie placówkę. Znajduje się ona bowiem w centrum dużego osiedla mieszkaniowego, w bliskim sąsiedztwie jednej z najruchliwszych dróg w mieście – al. Piłsudskiego.

Warto podkreślić, że cel - podniesienie bezpieczeństwa najmłodszych - udało się osiągnąć przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych. Koszt jednej kamizelki to zaledwie 8,6 zł.

Ważna rolę odgrywali w tej akcji jaworzniccy policjanci, którzy zgodzili się przeprowadzić w przedszkolach krótkie pogadanki na temat bezpiecznego poruszania się po drogach.

 


 

starsi = bezpieczni

Kampania informacyjna „starsi = bezpieczni” skierowana jest przede wszystkim do osób w podeszłym wieku, które mieszkają same, a które coraz częściej stają się ofiarami oszustów i naciągaczy. Przestępcy dzwonią zwykle do starszych osób, podając się za członków ich rodzin, po czym proszą o pożyczenie pieniędzy, np. na opłacenie czesnego za studia. Zwykle przysyłają po gotówkę "znajomego". Apelujemy o uczulenie osób starszych na takie przypadki.

Należy pamiętać, że nigdy, żadne instytucje nie przekazują, ani nie pobierają bezpośrednio w mieszkaniu pieniędzy poprzez swoich pracowników.

Aby nie stać się ofiarą oszustów i nie zostać okradzionym powinniśmy przestrzegać kilku zasad:

Jeśli jesteście Państwo w domu:

 1. zawsze zamykajcie drzwi wejściowe,
 2. kiedy jesteście sami, nie wpuszczajcie do mieszkania osób Wam nieznanych; bez otwierania drzwi dowiedzcie się kto i po co przyszedł, jeśli jest to przedstawiciel jakiejś instytucji czy firmy (np. administracji, elektrowni, gazowni), a macie telefon - sprawdźcie czy był on do Was kierowany,
 3. jeśli musicie kogoś wpuścić, nie zostawiajcie go ani na chwilę samego w mieszkaniu; najlepiej żeby towarzyszyli Wam wtedy np. sąsiedzi,
 4. nie przeprowadzajcie żadnych transakcji gotówkowych z akwizytorami i inkasentami,
 5. nie przechowujcie w mieszkaniu dużych kwot pieniędzy ani wartościowych przedmiotów, a jeżeli chcecie je przechowywać w domu, to schowajcie je w miejscu trudno dostępnym,
 6. nie informujcie nikogo, którego dnia otrzymujecie emeryturę lub rentę, ile macie oszczędności i gdzie je przechowujecie.

Jeżeli macie Państwo uzasadnione podejrzenia, że możecie stać się ofiarą przestępcy lub jesteście świadkami podobnych zdarzeń, niezwłocznie zawiadomcie o tym Policję – tel. 997 lub Straż Miejską – tel. 986

 


 

Bądź ostrożny – uważaj na kieszonkowców

Akcja informacyjna „Bądź ostrożny – uważaj na kieszonkowców” prowadzona jest w celu podniesienia świadomości mieszkańców jak nie paść ofiarą złodziei. Plakaty i ulotki przestrzegające przed kieszonkowcami pojawiły się na przystankach autobusowych, środkach komunikacji miejskiej, na wystawach sklepowych, w zakładach pracy i w innych budynkach użyteczności publicznej.

Policja analizując przypadki kradzieży kieszonkowych przestrzega przede wszystkim przed pewnymi standardowymi sytuacjami, w których działają kieszonkowcy:

 1. Sztuczny tłok - nagły ścisk w kolejce sklepowej, przy wsiadaniu do autobusu lub wychodzeniu ze sklepu może być sygnałem, że kieszonkowcy są w akcji.
 2. Na gołą rękę - kieszonkowiec "przytula się" do stojącego obok człowieka. Jeśli pozornie wykonywane szturchnięcia nie powodują żadnej reakcji ze strony współpasażera, kieszonkowiec w dogodnym momencie pozbawia go zawartości kieszeni.
 3. Zza parkanu - jest nim na przykład gazeta, płaszcz przewieszony przez prawą rękę lub teczka, osłaniająca lewą dłoń, którą złodziej sięga do wewnętrznej kieszeni marynarki ofiary.
 4. Na krawca – kieszonkowcy używają żyletki lub skalpela do przecięcia torebki, reklamówki lub kieszeni. Nacięcie wykonywane jest w kształcie litery "L", co znacznie ułatwia dyskretne wydobycie portfela.
 5. Z marszu - stosowana jest w tłumie, kiedy idący człowiek zajęty jest torowaniem sobie drogi i nie zwraca uwagi na potknięcia oraz zderzenia z innymi ludźmi. Mistrzyniami w tej konkurencji są kobiety.

Co należy robić, aby ustrzec się kieszonkowców?

 • Nie trzymaj pieniędzy w jednym miejscu, rozdziel je i umieść w różnych miejscach;
 • Jeśli masz przy sobie większą ilość pieniędzy unikaj zatłoczonych autobusów. Lepiej poczekać kilka minut na następny autobus, niż zostać okradzionym;
 • Nie trzymaj portfela i dokumentów w tylnych kieszeniach spodni, zewnętrznych kieszeniach kurtek i marynarek a także bocznych kieszeniach;
 • Płacąc za zakupiony towar nie pokazuj całej zawartości portfela, najlepiej mieć wcześniej odliczoną kwotę pieniędzy;
 • Na ulicy unikaj korzystania z wszelkich podejrzanych usług jak np. wróżenie, gry hazardowe, okazyjne możliwości zakupu itp.

 


 

Nowe punkty konsultacyjne dzielnicowych

Od kwietnia 2009 r. w dzielnicach funkcjonują nowe punkty konsultacyjne, w których dyżury pełnią policjanci oraz strażnicy miejscy.
 
Miejscem spotkań stróżów prawa z mieszkańcami są kluby środowiskowe prowadzone przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu. Raz w miesiącu, w wyznaczonym dniu i godzinach, jaworznianie mogą spotkać się z funkcjonariuszami i przedstawić im swoje spostrzeżenia dotyczące problemów danej dzielnicy.
 
W sumie w mieście funkcjonuje 9 punktów konsultacyjnych dzielnicowych. Obok istniejących wcześnie w Byczynie i na Borach powstały nowe: w Jeleniu, Jeziorkach, Długoszynie, Niedzieliskach, Ciężkowicach, Dąbrowie Narodowej i na Dobrej.

W kwietniu ruszyła także kampania informacyjna nt. "Nowych punktów dzielnicowych", w ramach której miasto rozkolportowało plakaty, na których znalazły się informacje dotyczące miejsc oraz terminów spotkań ze stróżami prawa.