foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Komunikaty

Wpisanie do telefonu kontaktu oznaczonego międzynarodowym symbolem ICE (in Case of Emegrency) może w sytuacji zagrożenia uratować życie osobom poszkodowanym w wypadkach. Służby ratownicze proponują, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp.

Więcej o samej akcji można przeczytać na stronie www.ustaw-ice.pl

 

Starsi = bezpieczni.

Warsztaty mające na celu przekazanie informacji dotyczących:

  • sposobów zachowania się i postępowania sprawców przestępstw skierowanych do tej grupy odbiorców projektu;
  • sposobu zachowania się w przypadku zagrożenia dokonaniem przestępstwa, reakcji poszkodowanego na dokonane przestępstwo.

 Z analiz zdarzeń i wykroczeń wynika, że coraz częściej dochodzi do przestępstw, w których poszkodowanymi są osoby w podeszłym wieku i mieszkające samotnie.  Przestępstwa te polegają przede wszystkim na oszustwie i wyłudzaniu mienia.

  

 

Bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej

Warsztaty skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Jaworznie. Głównymi celami warsztatów jest:

  • promocja bezpiecznego korzystania z nowych technologii komunikacyjnych i internetu wśród młodzieży;
  • przekazanie informacji związanej z konsekwencjami wynikającymi z użytkowania telefonów komórkowych, tabletów, gier on-line, wymiany plików i innymi formami komunikacji on-line w czasie rzeczywistym.

  Efektem realizacji projektu jest uświadomienie uczniom, nauczycielom i rodzicom – wszystkich szkód zdrowotnych i psychicznych, jakie niesie za   sobą niezachowanie „bezpieczeństwa w Internecie”, podniesienie świadomości o odpowiedzialności karnej osób nieletnich za czyny karalne,   kształtowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw i umiejętności spędzania wolnego czasu, zwiększenie umiejętności nauczycieli w zakresie   radzenia sobie ze zjawiskiem przemocy i agresji wśród młodzieży poprzez analizowanie sytuacji, w których wystąpiła przemoc oraz wypracowanie   mechanizmów współpracy pomiędzy administracją samorządową, Policją, a środowiskiem szkolnym.

Wtargnięcie napastnika do szkoły

Głównym celem warsztatów jest nauczenie właściwych zachowań i postępowań w przypadku ataku terrorystycznego, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczniów, w przypadku wystąpienia ewentualnego zagrożenia.

 

Bezpieczny przedszkolak

 

  Warsztaty skierowane są do najmłodszych mieszkańców miasta, a ich głównym celem jest zapoznanie                     z podstawowymi zasadami bezpiecznego poruszania się po mieście.

Podczas warsztatów przedszkolaki poznają zasady:

  • w jaki sposób wchodzić na jezdnię;
  • dlaczego na drodze należy zachować szczególną ostrożność;
  • po co są przepisy ruchu drogowego;
  • jak prawidłowo zachowywać się podczas wycieczek pieszych.

 Głównym celem warsztatów jest nabycie przez przedszkolaków umiejętności prawidłowego, bezpiecznego               i kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych. Warsztaty prowadzone są przez przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji  w Jaworznie, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Jaworznie.