foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Komunikaty

Wpisanie do telefonu kontaktu oznaczonego międzynarodowym symbolem ICE (in Case of Emegrency) może w sytuacji zagrożenia uratować życie osobom poszkodowanym w wypadkach. Służby ratownicze proponują, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp.

Więcej o samej akcji można przeczytać na stronie www.ustaw-ice.pl

Jaworznicka „mapa bezpieczeństwa” jest częścią policyjnego systemu informatycznego pn. „Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”. Projekt jest istotnym elementem procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i służący aktywizacji społeczności lokalnych. Jest to także jedno z narzędzi służących poprawie komunikacji między Policją a społeczeństwem.

Ideą systemu jest prezentowanie na mapach dostępnych w internecie znaczników, informujących o rodzaju i czasie popełnienia podstawowych rodzajów przestępstw, zdarzeń w ruchu drogowym, jak również interwencji policyjnych przeprowadzanych w miejscach publicznych. Każdy rodzaj zdarzenia jest zaznaczony innym kolorem oraz opatrzony numerem i nazwą jednostki, która zajmuje się sprawą.

Czytaj więcej: Policyjna mapa bezpieczeństwa

 

Generał Janusz Skulich ma zostać od lutego br. doradcą prezydenta Jaworzna ds. bezpieczeństwa. Doświadczenie nadbrygadiera pomoże miastu m.in. w organizacji pod względem bezpieczeństwa tegorocznych Światowych Dni Młodzieży. To jedno z większych wyzwań jakie stoi przed miastem w tym roku.

Do obowiązków doradcy będzie należało opiniowanie i doradztwo w obszarze związanym z bezpieczeństwem miasta oraz w zakresie realizacji programów dotyczących tego obszaru, współpraca przy opracowywaniu planów strategicznych dotyczących stanu bezpieczeństwa miasta oraz współudział w koordynacji zadań w zakresie organizacji imprez masowych. Ponadto doradca będzie brał udział w pracach Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku oraz Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a także przedstawiał Prezydentowi Miasta informacje dotyczące inicjatyw ustawodawczych mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego gminy.

                                                                                                                                                                                                    

Czytaj więcej: Janusz Skulich doradcą prezydenta ds. bezpieczeństwa

     Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega: ale-gratka.pl, bez-posrednikow.pl, ofertynet.com.pl, ale-gratka.com, alegratka.eu, top-gratka.pl – strony prowadzone przez przedsiębiorcę Tomasza Braniewskiego - mogą powodować znaczne straty dla klientów. Powyższy komunikat to pierwszy przypadek, w którym UOKiK korzysta z tzw. ostrzeżenia konsumenckiego.

 Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów docierają sygnały dotyczące niezgodnych z prawem praktyk Tomasza Braniewskiego, właściciela firmy Invest-Net Braniewski Tomasz w Warszawie. Przedsiębiorca prowadzi strony internetowe: ale-gratka.pl, bez-posrednikow.pl, ofertynet.com.pl, ale-gratka.com, alegratka.eu, top-gratka.pl, poprzez które przyjmuje od konsumentów zlecenia na umieszczanie ogłoszeń dotyczących ich nieruchomości na współpracujących portalach.

     Na czym polega praktyka

 Aby zamówić powyższą usługę, konsument musi wejść na jedną ze stron przedsiębiorcy, wypełnić formularz zgłoszeniowy, zaakceptować regulamin i wybrać przycisk „Zgłoś ofertę”. Po umieszczeniu ogłoszenia, zgodnie z informacjami zawartymi na stronie, ma nastąpić bezpłatny 3-miesięczny okres testowania usługi. Konsumenci nie są jednak informowani w należyty sposób, że po 3 bezpłatnych miesiącach usługa staje się odpłatna (opłata za każdy kolejny miesiąc wynosi ok. 500 zł). Klienci dowiadują się o tym dopiero z otrzymywanych wezwań do zapłaty. Co więcej, nie mają możliwości natychmiastowej rezygnacji z usług, ponieważ ustalony przez Tomasza Braniewskiego okres wypowiedzenia wynosi od jednego do trzech miesięcy w zależności od umowy. Oznacza to, że maksymalny koszt usługi może wynieść nawet 1 500 zł. Wezwania skierowane przez Tomasza Braniewskiego w większości przypadków nie mają jednak mocy prawnej, bowiem skuteczne zawarcie umowy przez internet następuje jedynie w sytuacji, gdy przycisk służący do zgłoszenia zamówienia opatrzony jest jednoznaczną informacją o tym, że zawierana umowa będzie odpłatna.

    Ostrzeżenie konsumenckie UOKiK

 W związku z tym, że niedozwolone praktyki firmy Invest-Net Braniewski Tomasz mogą powodować znaczne straty finansowe i niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów, UOKiK zdecydował o wydaniu ostrzeżenia.

Czytaj więcej: UOKIK ostrzega konsumentów!

     

     

     Miejski Zarząd Dróg i Mostów we współpracy z Komendą Miejską Policji w Jaworznie już z końcem stycznia rozpocznie cykl spotkań z jaworznickimi przedszkolakami. Akcja pod nazwą "Przedszkolak bezpieczny na drodze" polegać będzie na krótkich prelekcjach, które poprowadzi policjant. Tematem będzie przede wszystkim bezpieczeństwo na drogach w okresie ferii zimowych.

 

- Podczas spotkania dzieci poznają podstawowe zasady uczestnictwa w ruchu drogowym, dowiedzą się dlaczego tak ważne jest noszenie odblasków, a także będą miały okazję porozmawiać z prawdziwym policjantem w pełnym umundurowaniu - wyjaśnia Emilia Tura, rzecznik prasowy MZDiM. - Mamy nadzieję na aktywność dzieciaków podczas spotkań, ponieważ przygotowanych jest kilka ciekawych upominków dla przedszkoli. Przewidziany jest także konkurs rysunkowy, gdzie trzem zwycięskim przedszkolom MZDiM przekaże dodatkowe nagrody.

 

     Od początku 2016 roku na terenie całej Polski zaczął funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. W ramach tego projektu także w Jaworznie powstały 4 punkty, w których można otrzymać fachowe doradztwo.

  Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, od 1 stycznia 2016 r. obywatelom umożliwiony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą udzielać także doradcy podatkowi - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

  Łącznie w całej Polsce utworzono ponad 1500 punktów pomocowych, a w samym Jaworznie powstały 4 takie miejsca, w których interesanci będą obsługiwani według przyjętego harmonogramu pracy. Szczegółowy wykaz można znaleźć TUTAJ.

Czytaj więcej: Nieodpłatna pomoc prawna