W związku z ostrzeżeniem otrzymanym w dniu 16.08.2021 r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w okresie od godz. 21:00 dnia 16.08.2021 r. do godz. 08:00 dnia 17.08.2021 r. przewiduje się występowanie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu od 25 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 90 km/h.

Skutki: podtopienia, zalania, zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych itp.

Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami, a w razie wystąpienia istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy poinformować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

· Telefon 32 61 81 890;

· Fax. 32 61 81 891.