Powiatowe Centrum

Zarządzania Kryzysowego

w Jaworznie

 

W związku z ostrzeżeniem otrzymanym w dniu 04.02.2019 r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w okresie od godz. 17:00 dnia 04.02.2019 do godz. 07:30 dnia 05.02.2019 prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -6°C do -3°C, temperatura minimalna gruntu około -6°C.

 

Skutki: śliskość na drogach i chodnikach, utrudnienia komunikacyjne, oblodzenia.

 

Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami, a w razie wystąpienia istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy poinformować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

· Telefon - 32 6181890;

· Fax. - 32 6181891.