Powiatowe Centrum

Zarządzania Kryzysowego

w Jaworznie

 

W związku z ostrzeżeniem otrzymanym w dniu 15.03.2019 r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w okresie od godz. 23:00 dnia 15.03.2019 r. do godz. 13:00 dnia 16.03.2019 r. przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach miejscami 80 km/h, z zachodu.

 

Skutki: możliwe uszkodzenia budynków, dachów, szkody w drzewostanie (łamanie gałęzi, wyrywanie drzew o płytkim systemie korzeniowym), uszkodzenia linii napowietrznych.

 

Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami, a w razie wystąpienia istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy poinformować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

· Telefon - 61 - 81 - 890;

· Fax. - 61 - 81 – 891;