W związku z ostrzeżeniem otrzymanym w dniu 11.02.2019 r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w okresie od godz. 02:00 dnia 12.02.2019 r. do godz. 09:00 dnia 12.02.2019 r.

przewiduje się zamarzanie jezdni i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem. Przewiduje się temperaturę minimalną -2°C, przy gruncie dochodzącą do -3°C.

Skutki: śliskość na drogach i chodnikach, utrudnienia komunikacyjne.

Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami, a w razie wystąpienia istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy poinformować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

· Telefon - 61 - 81 - 890;

· Fax. - 61 - 81 - 891