Powiatowe Centrum

Zarządzania Kryzysowego

w Jaworznie

 

     W związku z ostrzeżeniem otrzymanym w dniu 09.10.2018 r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w okresie od godz. 00:00 dnia 10.10.2018 do godz. 09:00 dnia 10.10.2018 prognozuje                     się wystąpienie gęstych mgieł w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.

 

 Skutki: słaba widoczność, możliwe utrudnienia komunikacyjne.

 

Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami, a w razie wystąpienia istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy poinformować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

  • Telefon - 61 - 81 - 890;
  • Fax. - 61 - 81 – 891;