Powiatowe Centrum

Zarządzania Kryzysowego

w Jaworznie

 

W związku z ostrzeżeniem otrzymanym w dniu 24.09.2018 r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w okresie od godz. 10:00 dnia 24.09.2018 do godz. 18:00 dnia 24.09.2018 przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach miejscami do 75 km/h, z południowego zachodu, skręcający na północny zachód.

 

Skutki: możliwe uszkodzenia budynków, dachów, szkody w drzewostanie (łamanie gałęzi, wyrywanie drzew o płytkim systemie korzeniowym), uszkodzenia linii napowietrznych.

 

Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami, a w razie wystąpienia istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy poinformować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

· Telefon - 61 - 81 - 890;

· Fax. - 61 - 81 – 891;