foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Komunikaty

Wpisanie do telefonu kontaktu oznaczonego międzynarodowym symbolem ICE (in Case of Emegrency) może w sytuacji zagrożenia uratować życie osobom poszkodowanym w wypadkach. Służby ratownicze proponują, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp.

Więcej o samej akcji można przeczytać na stronie www.ustaw-ice.pl

 

Powiatowe Centrum

Zarządzania Kryzysowego

w Jaworznie

 

 W związku z ostrzeżeniem otrzymanym w dniu 23.09.2018 r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w okresie  od godz. 20:00 dnia 23.09.2018 do godz. 06:00 dnia 24.09.2018 przewiduje                         się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35  km/h do 50 km/h, w porywach miejscami do 95 km/h,       z południowego zachodu, skręcający na północny zachód.

 

 Skutki: możliwe uszkodzenia budynków, dachów, szkody w drzewostanie (łamanie gałęzi, wyrywanie drzew           o płytkim systemie  korzeniowym), uszkodzenia linii napowietrznych.

 

 Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami, a w razie wystąpienia istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy poinformować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

  • Telefon - 61 - 81 - 890;
  • Fax. - 61 - 81 - 891