foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Komunikaty

Wpisanie do telefonu kontaktu oznaczonego międzynarodowym symbolem ICE (in Case of Emegrency) może w sytuacji zagrożenia uratować życie osobom poszkodowanym w wypadkach. Służby ratownicze proponują, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp.

Więcej o samej akcji można przeczytać na stronie www.ustaw-ice.pl

W związku z ostrzeżeniem otrzymanym w dniu 23.09.2021 r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w okresie od godz. 00:00 dnia 24.09.2021 r.
do godz. 16:00 dnia 24.09.2021 r.
przewiduje się wystąpienie silnego wiatru
o średniej prędkości
od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu, skręcającego na północno – zachodni.

Skutki: możliwe uszkodzenia budynków, dachów, szkody w drzewostanie (łamanie gałęzi, wyrywanie drzew o płytkim systemie korzeniowym), uszkodzenia linii napowietrznych.

Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami, a w razie wystąpienia istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy poinformować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

· Telefon 32 61-81-890;

· Fax. 32 61-81–891;

W związku z ostrzeżeniem otrzymanym w dniu 16.09.2021 r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w okresie od godz. 00:00 dnia 17.09.2021 r. do godz. 12:00 dnia 17.09.2021 r. przewiduje się występowanie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Możliwe burze. Prognozowana wysokość opadu miejscami od 25 mm do 35 mm.

Skutki: podtopienia, zalania, zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych itp.

Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami, a w razie wystąpienia istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy poinformować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

· Telefon 32 61 81 890;

· Fax. 32 61 81 891.

W związku z ostrzeżeniem otrzymanym w dniu 16.08.2021 r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w okresie od godz. 12:00 dnia 16.08.2021 r. do godz. 21:00 dnia 16.08.2021 r. przewiduje się burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami mogą wystąpić opady gradu.

Skutki: zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, zagrożenie życia od uderzenia piorunów, podtopienia, straty w drzewostanie itp.

Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami, a w razie wystąpienia istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy poinformować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

· Telefon 32 61 81 890;

· Fax. 32 61 81 891.

W związku z ostrzeżeniem otrzymanym w dniu 16.08.2021 r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w okresie od godz. 21:00 dnia 16.08.2021 r. do godz. 08:00 dnia 17.08.2021 r. przewiduje się występowanie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu od 25 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 90 km/h.

Skutki: podtopienia, zalania, zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych itp.

Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami, a w razie wystąpienia istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy poinformować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

· Telefon 32 61 81 890;

· Fax. 32 61 81 891.


W związku z ostrzeżeniem otrzymanym w dniu 28.07.2021 r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w okresie od godz. 13:00 dnia 28.07.2021 do godz. 02:00 dnia 29.07.2021 przewiduje się burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 30 mm do 40 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.

Skutki: zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, zagrożenie życia od uderzenia piorunów, podtopienia, straty w drzewostanie itp.

Uprasza się mieszkańców o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie się przed ewentualnymi skutkami, a w razie wystąpienia istotnych zdarzeń lub zagrożeń należy poinformować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

· Telefon 32 61 81 890;

· Fax. 32 61 81 891.